De Uitdaging
Het niet op orde hebben van de data kwaliteit kan grote gevolgen hebben m.b.t. risico’s, kosten, klantervaring, omzet, concurrentie voordeel, organisatie bereidwilligheid en de productiviteit. De focus op kritische data is van belang bij data kwaliteit. Door te kijken naar specifieke kwaliteitsdimensies als volledigheid, tijdigheid, bruikbaarheid e.a. is het mogelijk om controles te definiëren en uit te voeren. Wanneer de gewenste resultaten uitblijven, welke middels visuele rapportages en of dashboards weergegeven kunnen worden is het nodig de daarvoor verantwoordelijke persoon te adresseren. Wij kunnen u helpen om inzicht te krijgen in het huidige niveau van data kwaliteit, het achterhalen van de kritische data elementen en welke stappen er nodig zijn om te werken naar een oplossing zodat u niet achteraf reageert op de onbetrouwbaarheid van data maar juist actief kan acteren voordat er problemen ontstaan.

Het Data Quality Plan
Met behulp van de stappen in het data quality plan helpen we u uw data kwaliteit naar een hoger level te brengen. Het plan bestaat uit het identificeren van de huidige status, het identificeren van de kwaliteits wensen, definiëren wie verantwoordelijk is voor wat en de bijbehorende stakeholders, de integratie in huidige processen en het inzichtelijk van kwaliteits checks m.b.v. rapportages.

&More en de kunst van Data Quality
In een set van workshops achterhalen we samen met u waar u staat en naar toe wilt. Om uw beoogde doel te bereiken helpen we u met het definiëren van kritische data, data kwaliteit issues, data kwaliteit requirements en een actieplan. Dit plan geeft uw data kwaliteit roadmap weer, specifiek op u afgestemd.

Wat u krijgt
Door onze oplossing krijgt u sneller inzicht in welke veranderingen noodzakelijk zijn en de benodigdheden hiervoor. Hierdoor kunt u ook sneller en met meer controle de volgende veranderingen realiseren. Onze methode bied een consistent geheel tussen uw informatiebehoefte en de prioriteit ervan. 

Service als een dienst
Wij bieden verschillende diensten om data kwaliteit succesvol in uw organisatie te realiseren: Data Quality QuickScan, Data quality volwassenheidsscan (as-is) en (to-be), formats voor DSA (data sharing agreements) en DDA (data delivery agreements). Deze diensten bieden we u flexibel aan afgestemd op uw wensen. 

Waarom werken met &More?
Binnen &More is er al meer dan 10 jaar ervaring. Zowel vanuit de business dan wel de IT, techniek. Hierdoor zijn we uitstekend in staat om deze brugfunctie te vervullen. Door betrokken te zijn met onze werknemers en klanten zijn wij in staat om onze kennis en ervaring goed over te brengen. Om vervolgens als vraagbaak te blijven fungeren.

DSC_4914

Tim Morrenhof
Data Quality Specialist bij &More Group

Meer weten over Data Quality en onze Datamanagement oplossingen?
Roeland vertelt u graag meer.