&More Group streeft naar een nieuwe organisatievorm door “Sharing Economy” en “Return on Involvement” te combineren. Een organisatie zonder management, gebaseerd op de principes van Ricardo Semler. &More vertaalt dit in de praktijk door onder andere het samenbrengen van professionals bij het uitvoeren van projecten binnen de financiële sector. Met een combinatie van zelfstandigen, jong talent en complete oplossingen pakken wij uitdagende opdrachten bij onze klanten aan.

Wat de &More Group anders maakt, is dat zij zich als doel stelt samen met zelfstandige professionals te ondernemen. &More investeert door young professionals met ten minste twee jaar werkervaring aan te nemen en te laten ontwikkelen, met behulp van een individueel afgestemd opleidingsplan en persoonlijke begeleiding door een zelfstandige professional.

Een andere vorm van investeren is in (software) oplossingen. Op welke wijze aan deze investering invulling wordt gegeven, verschilt per samenwerking.

De werkzaamheden binnen de groep zijn ondergebracht binnen drie pijlers, die onderling nauw samenwerken: &More Interim, &More Talent en &More Solutions.

Missie
Door open te staan voor delen van onder andere netwerk en kennis wordt betrokkenheid gecreëerd. Daardoor staat bij &More Return on Involvement (ROI) voor iedereen centraal. Return on Involvement maakt ons resultaat duurzaam en waardevol.

Visie
De basis om return on involvement te realiseren is door te delen.

Door samen te delen (en te investeren) in young professionals, netwerk, klanten, kennis en oplossingen, creëren wij meerwaarde voor iedereen die bij &More is betrokken.

Onze missie en visie worden vormgegeven door onze shared values:

  • Vertrouwen door kwaliteit en transparantie
  • Resultaat voor iedereen
  • Sharing
  • Life time engagement met de klant
  • Life time relationship met de groep
  • Winst is meer dan enkel een financieel begrip

&More Group kent de volgende bedrijfsonderdelen:

&More Interim

Vanuit Interim werken zelfstandige partners gezamenlijk als één partij. De focus ligt op het bemiddelen van zelfstandige professionals met kennis en ervaring in Risk Management, Reporting, Data Management en Data Warehousing bij financiële instellingen en meer specifiek binnen de financial markets. &More Interim is onderscheidend door haar vertrouwensrelatie met opdrachtgevers én zelfstandige professionals.

&More Interim

&More Talent

Talenten (young professionals) zijn jonge, ambitieuze mensen die het doel hebben om te groeien naar ondernemende professionals. Het coachen van talenten door ervaren partners creëert meerwaarde voor alle partijen; young professional, partner én klant.

Bij &More verwachten we een ondernemende opstelling van onze young professionals. Binnen &More krijgt de young professional de vrijheid om zijn eigen pad te kiezen. Het is immers het doel om veel kennis en ervaring op te doen en te groeien tot een specialist in een vakgebied. Deze aanpak biedt de beste kansen om op termijn als zelfstandig professional aan de slag te gaan.

&More Talent

&More Solutions

Vanuit integrale procesbenadering helpen wij klanten vraagstukken op te lossen. &More is in staat om vraagstukken met betrekking tot finance, risk, reporting en data management vanuit integrale procesbenadering op te lossen. In opdracht van de klant vervullen wij de rol van “goed opdrachtgeverschap”. Hierdoor is er een duidelijke projectaanpak, één aanspreekpunt en een heldere governance.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om investeringen te doen in (software) oplossingen. &More streeft er naar complete oplossingen aan opdrachtgevers te bieden, bijvoorbeeld door samen te werken met leveranciers.

&More Solutions