Onze reis naar een Co2 neutrale organisatie

Partnership Climate Neutral Group en &More

Return on involvement (ROI) staat centraal binnen de &More cultuur. ROI vrij vertaald: door betrokkenheid te geven, krijg je betrokkenheid terug. &More is betrokken bij haar medewerkers, bij haar opdrachtgevers en de wereld om ons heen. Deze betrokkenheid creëer je door te delen. Delen van kennis, netwerk, inkomsten en succes. We zijn niet alleen op de wereld en door betrokkenheid met de maatschappij en het nemen van verantwoordelijkheid geven we dat vorm. &More kijkt verder dan alleen haar eigen organisatie en is actief maatschappelijk betrokken.


Binnen &More Group heeft betrokkenheid bij de maatschappij een belangrijke plaats in de bedrijfsvoering. &More noemt dit Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap. &More de doelstelling om de CO
2-uitstoot te reduceren en te compenseren en hiermee een bij te dragen aan de ESG doelen van de VN. 

Hiervoor is er een CO2 meting gedaan over het jaar 2020 gedaan en worden verbeterpunten voor 2021 benoemd. Ten opzichte van 2019 is in 2020 de uitstoot met 11% gedaald naar 17,766 ton CO2. Aangezien er ook meer medewerkers in dienst zijn is de daling per FE sterken namelijk 16%.

Volgens de Climate Neutral Group valt &More hiermee in de categorie ondernemingen met een laag verbruik van CO2. Gezien de groei ambitie van de onderneming wordt het een uitdaging om de CO2 uitstoot als geheel verder te laten afnemen. De uitdaging om de uitstoot per FTE te verlagen is wel een realistische doelstelling. De verwachting voor 2021 is dan ook dat de CO2 uitstoot verder meer afneemt gezien het doel is om het gehele kantoor van LED voorlichting te voorzien en het gebruik van groene stroom te promoten.

Om de uitstoot van 17,7 ton CO2 over 2020 te compenseren &More participeert &More in Biogas projecten in Oeganda via de Climate Neutral Group. Dit project heeft de Gold Standard waardoor niet alleen CO2 gecompenseerd wordt, maar ook bijgedragen wordt aan armoedebestrijding, gezondheid, gender gelijkheid, betaalbare en schone energie, werkgelegenheid en economische groei en verbetering van de leefomgeving.

Wilt u meer weten over dit project of de Climate Neutral Group? Klik hier voor meer informatie.